Könyvajánló

Szőlőtermesztés

Szerzők: Bényei Ferenc- Lőrincz András- Sz. Nagy László

Mezőgazda Kiadó, 1999
ISBN 9789632862347
Oldalszám:432
Illusztációk:
160 ábra
48 színes fotó

Az egyetemi oktatási rendszerhez igazodó könyv részletesen bemutatja a szőlőtermesztés történetét a világban és hazánkban, továbbá a szőlő és borkultúra társadalmi szerepét és jelentőségét. Ismerteti a szőlő rendszertanát, alaktanát, valamint növény életszakaszait, ezen belül az éves biológiai ciklusokat. A fő termő és alanyfajták ismertetésén túl a megfelelő fajta kiválasztásának szempontjait ismertetik a szerzők. A szőlő szaporítása és annak részletei külön fejezetet kapott a könyvben így erről kellő részletességgel számolnak be a könyv készítői. A szőlőtermesztés ökológiai feltételein belül a klimatikus tényezők, fiziografikus tényezők, valamint Magyarország borvidékeinek részletes ismertetésére került sor. A telepítés mint az egyik legfontosabb mozzanat valamint az ültetvény fenntartása mely hasonló jelentőségű szintén részletes bemutatásra kerül.

 

A szőlő és termesztése I-II.

Szerző: Kozma Pál

Akadémiai Kiadó,1991
ISBN 9630579723
Oldalszám:
I. kötet: 318
II. kötet: 399

A szőlő és termesztése kézikönyv első kötete a szőlőtermesztés általános és tudományos alapjait foglalja magába. Átfogóan foglalkozik a szőlőfélék családjával, fontosabb tagjaival, köztük a termesztett kertiszőlőnek a fejlődéstörténetével, a világ és hazánk szőlőtermesztésének kialakulásával, jelenlegi helyzetével. Részletesen tárgyalja a szőlő morfológiai és szövettani tulajdonságait, anyagcsere-folyamatait, növekedési és fejlődési jellegzetességeit, ökológiai igényeit, az eredményes termesztéshez szükséges környezeti feltételeket. Végül ismerteti a hazai szőlőtermő tájakat, borvidékeket, bortermelő helyeket és azok sajátosságait. A kötet az egyetemi, főiskolai oktatók, hallgatók, a tudományos kutatók, termelésirányító munkakörben dolgozók, valamint minden érdeklődő számára foglalja össze a korszerű alapismereteket, és segítséget ad az elmélyültebb ismeretszerzéshez.

 

A szőlő metszése és zöldmunkái

Szerkesztette: Lőrincz András - Barócsi Zoltán

Mezőgazda Kiadó, 2010
ISBN 9789632865942
Oldalszám: 306
Illusztrációk:
275 ábra és fotó

A metszés és a zöldmunkák nagy szakértelmet, alapos felkészültséget igénylő műveletek. Részletes tárgyalásuk előtt ezért könyvünkben röviden összefoglaljuk azokat az alapismereteket, amelyek az eredményes gyakorlati alkalmazáshoz nélkülözhetetlenek. Elsőként a metszés alapjaival foglalkozunk. Ezt követően bemutatjuk a hajtás és a rajta található oldalszervek gyakorlati szempontból fontos tulajdonságait. Áttekintést nyújtunk a hónaljhajtás, a levél, a rügyek, továbbá a kacs, valamint a virágzat és a termés morfológiai sajátosságairól. Ismertetjük a metszés elméleti alapjait, sorra vesszük a metszés hatásaival, céljaival és biológiai alapjaival kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat. Részletesen tárgyaljuk a hazánkban legelterjedtebb tőkeművelésmódokat és azok alakító metszését. Bemutatunk néhány lugasformát, valamint európai és az Európán kívüli szőlőtermesztő országokban használt tőkealakokat. Röviden foglalkozunk a szőlőültetvények támrendszereivel, a támrendszer szerepével, a szőlőtámaszok elemeivel, anyagaival. Gazdagon illusztrált fejezetben írunk a metszés gyakorlatáról, a Magyarországon alalmazott metszésmódokról, a metszés alapszabályairól, a metszés közben leggyakrabban elkövetett hibákról. Mivel az utóbbi időkben a zöldmunkák szerepe jelentős mértékben felértékelődött a szőlőtermesztésben, a zöldmunkák általános biológiai alapjait, illetve az egyes munkaműveletek elméleti hátterét és gyakorlati fogásait részletesen tárgyaljuk.

 

Szőlőfajta-ismeret és -használat

Szerzők: Csepregi Pál - Zilai János

Mezőgazdasági Kiadó, 1989
ISBN 9632326636
Oldalszám: 508
Illusztráció:
180 színes fotó

A fajta a szőlőtermesztésben sajátos szerepet tölt be. A mezőgazdaság legtöbb ágazatában a fajta mennyiségi és minőségi mutatói a végtermékben személytelenné válnak, a szőlőfajta neve azonban a terméket annak előállításától a fogyasztásáig végigkíséri vagy kísérheti. Az igényes vevő az alkalomtól függően nem bort, hanem meghatározott fajtából készített bort vásárol. Számos fajtát az időszámításunk kezdete körüli időktől termesztenek, s jelenleg is olyan nagy becsben tartanak, hogy leváltásukra nem gondolnak. Az előbbiek ellenére a szőlőtermesztésben is nagy számú új fajtát állítanak elő és vonnak termesztésbe. A szerzőket többek között a fajták állandósága s változása késztette e témakör újabb feldolgozására.

 

Borszőlőfajták, csemegeszőlő-fajták és alanyok

Szerzők: Bényei Ferenc- Lőrincz András

 

Mezőgazda Kiadó, 2005
ISBN: 9632861655
Oldalszám:316
Illusztrációk:
30 ábra
120 színes fotó

A szerzők ismertetik az államilag minősített fehérborszőlő-, vörösborszőlő-, csemegeszőlő fajtákat és alanyokat, bemutatják a fajtajelölteket, a próbatermesztésre engedélyezett új fajtákat és a termesztésből kikopó régi fajtákat is. A könyv első részében a szőlőfajták eredetét, földrajzi elterjedését, botanikai helyét, a szőlőtőke morfológiáját írják le. A fajták jellemző tulajdonságait a nemzetközi szervezet (OIV) ajánlásainak figyelembe vételével adják meg, így a telepíteni szándékozók reális képet kapnak a fajtákról, és a közölteket a gyakorlatban is hasznosítani tudják.

Undefined