Kutatási tevékenység

A kutatási témák közül nemzetközileg is kiemelkedik a szőlő virágbiológiájával, a szőlőfajták ivari változékonyságával, leromlásával, szelektálásával, a fajtafenntartó nemesítéssel kapcsolatos tevékenység. Kozma Pál professzor "A szőlő ivari változékonysága és leromlása" című akadémiai doktori értekezése, s "A szőlő termékenységének és szelektálásának virágbiológiai alapjai" című kézikönyve, az Országos Szőlő- és Gyümölcs-szelekciós Felügyelőség megszervezése, az általa kidolgozott klóntípus szelekció e kutatómunkát kiemelkedően fémjelzik. A tőkefejpusztulás és süllyedés okainak feltárása és megszűntetési módjainak kidolgozása, a fitotechnikai mutatók bevezetése és alkalmazása Csepregi Pál Professzor nevéhez fűződik.

A szőlő keresztezéses és szelekciós nemesítése eredményeként a tanszéken 8 államilag minősített szőlőfajtát állítottak elő. Minősítés alatt áll 4 rezisztens, interspecifikus származású fajta. Újabb bejelentést 19 perspektivikus fajtajelölt tesz lehetővé. A keresztezéses és szelekciós nemesítési munkához nélkülözhetetlen a hungaricumnak minősülő őshonos magyar fajtákat tartalmazó fajtagyűjtemény.

A tanszéken folyó fajtaértékelő munka szerteágazó, a munkatársak kidolgozták a fajták termesztési értékelésének módszertanát, s nagyszámú mutató bevezetését és alkalmazását kezdeményezték. Tisztázták a fajták szerepét a minőséget alakító, a termelésbiztonságot meghatározó tényezők sorában.

Évtizedeken keresztül vizsgálták a szőlő talajuntságot, a tápanyag- és vízforgalmat. Ehhez tenyészedényes, biológiai tesztelési módszert dolgoztak ki. E módszert alkalmazzák a tápanyagvizsgálatokhoz, és az újratelepítési problémák okainak tisztázásához.

A Tanszék főbb kutatási témái:

magyar