Szakdolgozat, diplomamunka

A szakdolgozat-készítésre vonatkozó útmutató elérhető a Kertészettudományi Kar honlapján, de letölthetik innen is.

Választható diplomamunka és szakdolgozat témák

A hallgatók a szakirányos foglalkozások alkalmával valamint egyéni konzultációk során választhatnak megadott témák közül, amelyek illeszkednek a tanszéken már folyamatban lévő kutatásokhoz. Ezen kívül egyéni témaötletek kivitelezésére is mód van amennyiben azt a Tanszékvezető, és a Témavezető jóváhagyja.

Oktatóink a következő témákat ajánláják a hallgatók figyelmébe, de a spektrum jóval szélesebb, itt csak egy-egy ízelítőt mutatunk be.

Konzulens: Dr. Bálo Borbála

 • A szőlő lombfal megvilágítottságának térbeli változása az ültetvényben
 • Tőkeművelésmódok értékelése a Duna borrégióban

Konzulens: Dr. Bisztray György Dénes

 • Fajtapedigré vizsgálatok szőlőfajtáknál nukleáris és plasztisz markerekkel (DNS kivonás, PCR)
 • Ligeti szőlő példányok és termesztett fajták foliometriai összehasonlítása
 • Feketerothadás rezisztencia tesztelése szőlőnél

Konzulens: Dr. Bodor Péter

 • Kísérleti munka
  • A csonkázás mértékének hatása Viktória gyöngye szőlőfajta lombozatszerkezetére, a termés mennyiségére és minőségére.
  • A csonkázás mértékének hatása Csillám szőlőfajta lombozatszerkezetére, a termés mennyiségére és minőségére.
  • A csonkázás mértékének hatása Kékfrankos szőlőfajta lombozatszerkezetére, a termés mennyiségére és minőségére.
 • Irodalom feldolgozás
  • A levélmorfológiai vizsgálatok (ampelometria) története és a vizsgálati módszerek fejlődése a kezdetektől napjainkig
  • Az ampelográfia története
  • Borvidéki dűlők története

Konzulens: Dr. Deák Tamás

 • Egy - a hallgatóval közösen kiválasztott - új nemesítésű szőlőfajta teljes körű jellemzése (származás, értékmérő tulajdonságok, telepítés, termesztési tapasztalatok interjúk, stb. alapján)
 • Vírusfertőzöttség hatása a szőlő fenológiájára és morfológiájára (irodalmazási munka)
 • A sztilbén szintázok szerepe a szőlő betegségellenállóságában (elsősorban irodalmazás, valamint laboratóriumi munka)
 • Furmint klónok genetikai változatosságának felmérése.
 • A tokaji Szőlészeti és Borászati Kutatóintézettel együttműködve a kutatóintézetnél az alábbi kutatási témákba kapcsolódhatnak be hallgatóink - ezekkel a témákkal kapcsolatban keressék Deák Tamást a Szőlészeti Tanszéken:
  • Alanyok hatása Furmint és Hárslevelű fajtákra, külön figyelemmel a szárazságtűrő alanyokra
  • Furmint és Hárslevelű klónok és klónjelöltek szőlészeti és borászati értékelése
  • Keresztezéses nemesítéssel előállított fajtajelöltek (a Tarcal-sorozat) szőlészeti és borászati értéklelése

Konzulens: Dr. Fazekas István

 • Hajtásterhelés vizsgálata különböző tőkeművelésmódokon.
 • Hajtásterhelés vizsgálata különböző szőlőfajtákon.
 • Pinot noir klónok összehasonlító vizsgálata.

Konzulens: Dr. Lukácsy György

 • A Villlányi borvidék évjáratainak meteorológiai jellemzése 6 dűlő mérőállomása alapján
 • A Villányi, a Tokaji és a Soproni borvidék évjáratainak összehasonlító jellemzése 2011-től napjainkig
 • A kereskedelmi forgalomban kapható fém közbenső- és végoszlopok összehasonlító vizsgálata

Konzulens: Dr. Varga Zsuzsanna

 • Régi ültetvények felmérése
 • A tőkefelvételezések rendszerének megújítása, termékenységi együtthatók újraértékelése
 • Régi magyar, illetve újonnan honosított szőlőfajták termesztési értékének vizsgálata
 • Borvidékek jövőbeli szőlészeti "stratégiájának", termelésfejlesztési lehetőségeinek értékelése helyi termelőkkel készített interjúk és kérdőíves felmérések segítségével
 • Régi csemegeszőlőfajták vizsgálata

Konzulens: Nagy Attila

 • A levélritkítás hatása a szőlő terméshozamára, minőségére
 • Szoftverek és robotok a minőségi szőlőtermesztés szolgálatában
 • Magyar népi szőlőművelés
 • Az egyház szerepe a szőlőtermesztésben
 • Borvidéki dűlők néveredete
 • Borvidéki dűlők változása térképi adatbázisok alapján

Egyéb javasolt kutatási témakörök

 • Borvidékek helyzete, története
 • Hegyközségek
 • Települések szőlészeti és borászati monográfiája
 • Módszeres szőlőtermesztési kísérletek
 • Pincészetek, szőlészeti-borászati vállalkozások bemutatása, elemzése
 • Szőlő-bor termelése, forgalmazása fogyasztása
 • Szőlő biológiája és a molekuláris háttér vizsgálatai
magyar