A Tanszék TDK tevékenysége

A Tanszék TDK tevékenysége az 50-es években kezdődött. A hallgatók rendszerint már folyó kutatásokba csatlakoznak be, egy-egy tanár segítségével és irányításával. Ennek megfelelően a választható témák az éppen aktuális kutatási irányokat mutatják be. Diákjaink a dolgozatokat többnyire diplomamunkákká bővítik ki.

Egykori tudományos diákkörös hallgatóink és dolgozataik

Egyed László (2019): Négy ’Hárslevelű’ klón vegetatív és generatív teljesítményének összehasonlító értékelése; KeTDK különdíj, OTDK I.

Varga Laura (2018): Zöldmunkák hatása a Furmint fürtszerkezetére

Butyka Zsuzsanna (2016): Honos kabóca fajunk szerepe a Flavescene dorée betegség terjedésében; KeTDK III., OTDK I.

Kovácsová Hajnalka (2016): Az Alibernet szőlőfajta (Vitis vinifera L.) produktivitásának vizsgálata eltérő alanyokon; KeTDK III.

Scheller Péter (2016): A csonkázás mértékének hatása a Viktória gyöngye szőlőfajta termésmennyiségére és minőségére

Sillinger Fanni (2016): Műholdas távérzékelési módszer alkalmazhatóságának vizsgálata a hazai szőlőtermesztésben; KeTDK III., OTDK II:

Czigány Bence (2014): A szőlő (Vitis vinifera L.) teljesítményének és a bor minőségének alakulása a ’Candidatus Phytoplasma solani’ okozta Bois noir betegség hatására; KeTDK I., OTDK III.

Krivényi Ádám (2014): Viroid mentesítés in vitro szomatikus embriogenezisen keresztül különböző szőlőfajtáknál; KeTDK I.

Németh Tamás (2014): A szőlő fás-részeiben fejlődő szaproxilofág bogárfajok; OTDK III. (biológia szekció)

Takács Gábor (2014): Másodrendű hajtások szerepe, a lomb szerkezetére, illetve a termés mennyiségére és minőségére Furmint fajtánál

Nagy Attila (2013): A fürtfelezés hatása a Zweigelt szőlőfajta termésmennyiségére, -minőségére, továbbá a fürtfonnyadás gyakoriságára és mértékére; OTDK II.

Filep Miklós Gergely (2012): A Mádi hegyközség kiemelt dűlőinek jellemzése a kemometria módszerével; OTDK II.

Szekszárdi Andrea (2012): A virágzáskori cservessző gyűrűzés hatása a Kéknyelű fajta generatív teljesítményére a Badacsonyi borvidéken

Mátyás András (2011): A Royat-kordon és a Guyot művelések összehasodlító vizsgálata Pinot blanc fajtán; KeTDK III.

Mórocz Tamás (2011): A "Zöld veltelini" termésmennyiségének és minőségének alakulása különböző újszerű fürtritkítási eljárások hatására Vörösberényben

Sójnóczky Annamária (2011): Az SCC8 marker alkalmazhatósága a rezisztens magvatlan csemegeszőlő nemesítésben; KeTDK I.

Kecső Beáta (2010): A klimatikus indikátorok hatása a szőlő (Vitis vinifera) rothadására

Varga Tamás Attila (2009): A mechanikai talajművelés, a takarónövény-használat és a szalmatakarás szőlészeti és talajtani hatásai Tokaj-hegyalján; KeTDK III.

Villangó Szabolcs (2009): Különböző mértékű vízhiány hatása két szőlőfajta (Kékfrankos és Kékoportó, Vitis vinifera L.) fotoszintetikus aktivitására és vízháztartására

Donkó Ádám (2008): Különböző talajápolási módszerek hatása a szőlő egyes élettani sajátosságaira, termésmennyiségére és minőségére Tokaj-Hegyalján

Dücső Imola (2008): A ligeti szőlő (Vitis sylvestris GMEL.) honos állományainak diverzitás vizsgálata

Nagy Balázs (2008): A rügy- és fürtterhelés hatása az Olasz rizling generatív teljesítményére Budafokon

Szuromi Péter (2008): A differenciált fürtritkítás hatása ernyőművelésű Blauburger tőkék teljesítményére

Varga Tamás (2008) Különböző talajápolási módszerek hatása a talaj egyes, termesztési szempontból fontos paramétereinek alakulására a Tokaji-hegyen, Furmint és Hárslevelű fajtáknál

Varga Zsuzsanna (2003): A Cserszegi Fűszeres és a Sauvignon termesztési értékének összehasonlítása

Mikulás Ildikó (1992): Az ökológiai szőlőtermesztés és lehetőségei Magyarországon

Bóka Ferenc (1992): A mustfok, a savtartalom és az aktív hőösszegek közti összefüggések néhány fehérborszőlő-fajta esetében

Mosoni Péter (1992): Számítógépes programok a fitotechnikai mutatók meghatározásához és a szőlőfajta-jelöltek értékeléséhez

Bendák Attila (1990): Szakcsoportos Zala gyöngye parcellák kezeltségi színvonalától függő termesztés jellemzői Etyeken

Krikó Mihály (1988): Törzses szőlőoltványok előállítása és felhasználása

Németh Krisztina (1988): A szőlő vízforgalma és az öntözés hatása a produktivitásra

Móri Imre (1988): A fürtkocsánybénulás kísérletes tanulmányozása

Baglyas Ferenc (1986): CCC kezelések hatása az Ezerjó fajtára

Hadobás János (1986): Szőlőtőkék rügyeinek fagykárosodása és kihajtása

Szabó Lajos (1986): Szőlőtőkék téli fagykár utáni regenerálódása

Kovacsics Bernadett (1986): Szőlőültetvényke káliumellátottsága errodált területen

Fóris Ferenc (1986): ÁIlományvizsgálatok üzemi szőlőkben

Báló Zoltán (1984): Különböző tápanyagellátottságú alanyfajták vesszőinek kalluszképződése

Váradi György (1984): GDC művelésű fehérborszőlőfajták rügyei és hajtásai termékenységének mutatói

Hadobás János (1984): A szálvessző rügyeink kihajtása és termésmennyisége különböző fajtájú és művelésmódú tőkéken

Palicz Márta (1984): A fürtök közötti levelek eltávolításának hatása a termés mennyiségére és minőségére

Korbonits Péter (1982): Új vörösbor-szőlőfajták színanyagainak vékonyréteg-kromatográfiás összehasonlítása

Báló Zoltán (1982): Különböző tápanyagellátottságú alanyfajták vesszőinek kalluszképződése

Kondás János (1980): A csepegtető öntözés hatása a szőlő néhány morfológiai és biológiai tulajdonságára

Tóth Izabella (1980): A szőlő szaporítóanyag-termelés technológiája és továbbfejlesztésének lehetőségei Tokajhegyalján

Báló Borbála (1980): A kalluszosodás vizsgálata trágyázási kísérletekből származó szőlővesszővel

Tomkovics István (1980): Egy-, és kétéves fás oltványok biológiai értékvizsgálata

Ripka János (1978): Szőlőfajták kordonkarjainak hajtás-, és termésregeneráló képessége

Örvössy Mariann (1978): A fény hatása a szőlőfürtök cukor-, és savtartalmának és egyéb jellemzőinek alakulására

Fonód Attila (1976): Magasművelésű szőlő termésképződésének és hajtásának néhány jellemzője kedvezőtlen fényellátottság mellett

Palotás Imre (1976): Kísérletek a szőlő Botrytis ellenállóságának értékelésére

Csoma Zsigmond (1975): Borsodgeszt hagyományos szőlőtermesztésének elemzése

Pataki István (1975): A Seibel 4986 x Csabagyöngye utódpopuláció morfológiai és öröklésvizsgálata

Palotás Imre (1975): Egyes szőlőfajta hibridek és a Vitis vinifera fajták szürkerothadás ellenállóságának vizsgálata

Kónya Lajos (1975): A magoncok laktani felépítése

Dudás Sándor (1975): Növekedésszabályzó vegyi anyagok a szőlő termesztésében

Inántsy Pap György (1973): A lombozat térbeli elhelyezkedése különös tekintettel az árnyékolásra

Gaál József (1973): Különböző tenyészidejű szőlőtőkék termés-, és hajtásérése

Nagy Sándor (1973): Termékenységi együtthatók alakulása különböző művelésű és terhelésű Rizlingszilváni tőkéken

Gallai Mária (1971): Különböző művelésű Leányka tőke néhány biológiai és termesztési jellemzője

Szabó Éva (1971): A törékeny és a szilárd fürtkocsány szövettani jellemzői

Nagy Sándor (1971): Néhány szőlőfajta termékenységi együtthatóinak vizsgálata

Nattán Ágnes (1970): Adatok az érvényesülést befolyásoló térbeli tényezők szerepére a szőlő nitrogénellátásában

Kiss István (1970): Szőlőoltványok beltartalmi vizsgálata

Mérei Zsuzsanna (1969): A szőlő aromaanyagainak kromatográfiás meghatározása

Papp Anna (1969): Néhány csemegeszőlőfajta másodtermésképzése

Dula Bence (1969): Különböző művelésű Leányka-tőkék tápanyagellátottságának tanulmányozása levélanalízissel

Kulka Gábor és Mityók Ferenc (1969): A szőlőtőkék gyökeredésének alakulása homokon kötött talajon

Kulka Gábor, Mityók Ferenc (1968): Alacsony és magasművelésű szőlőtőkék gyökérrendszerének alakulása homoktalajon

Pécsi Julianna (1967): Néhány szőlőfajta gyökeresedésének vizsgálata

Koncz Lajos (1966): Néhány szőlőfajta gyökeresedésének vizsgálata

Karner István (1966): Különböző alanyokra oltott Attila szőlőfajta asszimilációjának vizsgálata gravimetrikus módszerrel

Lefter János (1966): A szőlő rothadásérzékenysége és bogyó héjvastagodása közötti összefüggés vizsgálata

Tiffán Ede (1965): A Villány-Siklósi Állami Gazdaság szőlőtermesztésének rekonstrukciós problémái

Fejszés Ágnes (1964): Az Izsáki sárfehér szőlőfajta változékonyságának vizsgálata

Facsar Géza (1963): Szőlőfajták magvainak diagnosztikus értéke

Csillik Anna (1962): Néhány szőlőfajta diafragmájának és fa-bél arányának vizsgálata

Lischka Zoltán (1961): A Moser-féle magasművelés elemzése és bevezetésének lehetőségei hazánkban

Vereczkey Adorján (1960): A szőlő fakadása és a nyugalmi idő közötti összefüggések vizsgálata

Szalay Sándor (1960): A direkttermők múltja, jelenlegi helyzete és jövője

Szabó Sándor (1960): Néhány összefüggés a szőlővessző gátlóanyagtartalma és gyökeresedése között

Bakacsi Ernő (1960): Hazai és alanyfajták kalluszképződési aktivitásának vizsgálata

Jámbor György (1959): Szőlőfajták gyökeresedése és gyökérmorfológiája

Kiss Ervin (1959): Tokaj szőlőtermesztésének ampelológiai vizsgálata a fejlesztési tervvel

Kuti László (1958) Az Izsáki sárfehér magánrajza

Kiss Ervin (1957): Fót szőlőkultúrája

Sz. Nagy László (1956): A szőlő hajtásválogatása

Ágyán Ferenc (1956): A szőlő zöldoltványok megeredésének vizsgálata

magyar