Szőlészet specializáció

A Szőlészeti Tanszéken választható Szőlészet szakmai modult az alábbi képzésekben választhatják hallgatóink:

  • Kertészmérnök BSc szak nappali és levelező (Budapest, Beregszász, Nyárádszereda, Zenta) tagozatán
  • Kertészmérnök MSc szak nappali és levelező szakon

Információ a szakirányválasztáshoz (BSc II. évfolyam nappali és levelező tagozat):

  • A jelentkezést a Hallgató a Tanszék által kiadott jelentkezési lap kitöltésével teheti meg, melyet minden év tavaszán köteles leadni a Dékáni Hivatalban.
  • A 2019/2020-as tanév tavaszi félvében a szakirányválasztás első fordulójának határideje 2020. március 13., a második forduló határideje 2020. március 27.
  • A TVSz 31.§ szerint az a hallgató kerülhet szakirányra, választhat specializációt, akinek kreditekkel súlyozott kumulatív tanulmányi átlaga legalább 2,5
  • BSc Szőlészet szakirány választásának feltételei [PDF]. A szakirányválasztás feltételei változatlanul érvényesek a 2019/2020-as tanévben is.
  • Kertészmérnök BSc nappali tagozat Szőlészet szakirányválasztási jelentkezési lap [DOC] [PDF]
  • Kertészmérnök BSc levelező tagozat Szőlészet szakirányválasztási jelentkezési lap [DOC] [PDF]

Szakirányválasztás mester képzésen

  • Kertészmérnök MSc Szőlészeti szakirány jelentkezési lap [DOC] [PDF]

A 2019/2020 tanév tavaszi félévében alapszakon Szőlészet specializációra felvett hallgatók névsora

Név Neptun kód Munkarend
Polgár Cintia  CL5L8I nappali
Glück Éva GQGVR8 nappali
Diederichs Dawid Antonie ZC26LS nappali
Kerekes Tibor I6H27Q
levelező
Páldi Soma F87Y6K nappali
 
 
magyar